Het Raster is één van de vier Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor de doelgroep autisme, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Het Raster richt zich tot personen met autisme, hun gezin en ruimere sociale omgeving in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Met ons divers modulair hulpverleningsaanbod spelen we zo soepel mogelijk in op de hulpvragen van de persoon met autisme en zijn context. Ons hulpverleningsaanbod heeft een vraaggestuurd, onafhankelijk, tijdelijk en ambulant karakter. We gaan hierbij uit van de mogelijkheden en sterke kanten van de persoon met autisme en zijn omgeving.

Nieuws

Start Liga Autisme Vlaanderen

Op 1 oktober 2017 werd door de vier thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen de Liga Autisme Vlaanderen opgericht, met als doel de samenwerking te formaliseren en de krachten (nog meer) te bundelen. Het behoort tot de taak van de Liga Autisme Vlaanderen om de professionele autismespecifieke hulpverlening ten aanzien van de doelgroep te versterken, zowel op beleids- als op operationeel niveau. Verder lezen.

AUTISMEWEEK

Dit jaar zal de autismeweek doorgaan van 29/03/2017 tot en met 05/04 in de Autitheek. Deelname is gratis, inschrijven niet verplicht. Iedereen is van harte welkom!   Verder lezen.

Links

Andere
Andere Diensten
Autisme
Diversen
Jeugd
Ontwikkelingsstoornissen