Het Raster is één van de vier Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor de doelgroep autisme, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Het Raster richt zich tot personen met autisme, hun gezin en ruimere sociale omgeving in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Met ons divers modulair hulpverleningsaanbod spelen we zo soepel mogelijk in op de hulpvragen van de persoon met autisme en zijn context. Ons hulpverleningsaanbod heeft een vraaggestuurd, onafhankelijk, tijdelijk en ambulant karakter. We gaan hierbij uit van de mogelijkheden en sterke kanten van de persoon met autisme en zijn omgeving.

Nieuws

Onderzoeksproject “Transitiezorg voor Jongvolwassenen met Autismespectrumstoornis (ASS)”

Aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van KU Leuven wordt onderzoek verricht naar transitiezorg voor jongvolwassenen met autismespectrumstoornis (ASS). Transitiezorg is de begeleiding en ondersteuning die geboden wordt bij de overgang van kind/jongerenzorg naar volwassenenzorg. Dit onderzoek wil de ervaringen met en meningen over transitiezorg van jongeren met ASS, hun ouders en professionals in kaart brengen, alsook nagaan wat de specifieke noden zijn van deze leeftijdsgroep tijdens het transitieproces. Verder lezen.

Start Liga Autisme Vlaanderen

Op 1 oktober 2017 werd door de vier thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen de Liga Autisme Vlaanderen opgericht, met als doel de samenwerking te formaliseren en de krachten (nog meer) te bundelen. Het behoort tot de taak van de Liga Autisme Vlaanderen om de professionele autismespecifieke hulpverlening ten aanzien van de doelgroep te versterken, zowel op beleids- als op operationeel niveau. Verder lezen.

Vacatures

Begeleider autisme

Het Raster Halle-Vilvoorde-Brussel

Het Raster is op zoek naar een begeleider voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme voor de regio Halle-Vilvoorde-Brussel. Is dit iets voor jou? Zie bijlage voor meer info. Verder lezen.

Begeleider kinderen met autisme

Het Raster Leuven

Het Raster is op zoek naar een begeleider voor kinderen tot twaalf jaar en hun ouders. Is dit iets voor jou? Zie bijlage voor meer info. Verder lezen.

Begeleider jongeren/volwassenen met autisme

Het Raster Leuven

Het Raster is op zoek naar een begeleider voor jongvolwassenen met autisme voor de regio Leuven. Is dit iets voor jou? Meer info in bijlage. Verder lezen.

Links

Andere
Andere Diensten
Autisme
Diversen
Jeugd
Ontwikkelingsstoornissen