Publicaties

Het Raster deelt graag zijn expertise op het gebied autisme met andere hulpverleners, ouders en andere geïnteresseerden. De volgende publicaties zijn reeds verschenen of in voorbereiding. We vermelden ook graag het werk van onze collega’s thuisbegeleiders en andere hulpverleners.

 • Het Raster

  Superbrus, een megaklus.
  Annelies Snoeckx

  Reeds verschillende jaren is Het Raster overtuigd van het grote belang om aandacht te besteden aan de broertjes en zusjes van kinderen met autisme (brussen). Enkele jaren geleden werd er onder die impuls gestart met de ontwikkeling van een groepsprogramma om voor deze groep kinderen een gepaste hulpverlening te kunnen aanbieden. De positieve ervaringen en het enthousiasme van de brussen hebben ons ertoe aangezet om het cursusmateriaal ook voor andere hulpverleners en ouders beschikbaar te stellen. Het resultaat is de publicatie ‘Superbrus, een megaklus. Begeleidingsprogramma voor brussen met een broer of zus met autisme’.

  Verschenen op 31 oktober 2012.

  Omzetting van personeelspunten naar werkingsmiddelen

  De wetgeving Rechtstreeks toegankelijke hulp bepaalt dat de dienst een aantal personeelspunten waarvoor ze is erkend mag omzetten in werkingsmiddelen. Vanaf 2017 is dit nog hoogstens 3%. Het VAPH bepaalt jaarlijkse welk bedrag geldt voor deze omzetting van personeelsmiddelen naar werkingsmiddelen. Het Raster bestemt deze middelen net als de vorige jaren voor toekomstige verbouwingswerken aan ons gebouw in Antwerpen, voor de toekomstige aankoop van gebouwen voor onze andere vestigingen én voor inrichtingskosten van onze Autitheken.

 • Publicaties

  Kinderen met autisme en een normale begaafdheid
  André Kuyper, Serge Tiberghien

  Een begeleidingsprogramma voor oudergroepen - Werkboek voor de ouders.

  Dit groepsprogramma omvat een reeks van elf bijeenkomsten met informatieoverdracht, praktische oefeningen en inlevingsoefeningen, (thuis)opdrachten, videomateriaal, uitwisselingsmomenten tussen de ouders onderling en ruimte voor discussie. Het verloop van elke sessie en de daarbij horende documenten zijn opgenomen in het ‘Werkboek voor de ouders’ en in de ‘Handleiding voor de begeleiders’.

  In deze handleiding worden bovendien bijkomende informatie, bijkomend materiaal en instructies gegeven voor de begeleiders. De bedoeling van deze groepsbijeenkomsten is de ouders duidelijk maken hoe het komt dat de opvoeding van een kind met autisme anders verloopt en stap voor stap te werken aan meer inzicht in het autistisch denken en doen. Samen met de deelnemende ouders wordt gezocht naar een manier om met hun kinderen om te gaan.

  Het aangeboden programma steunt op jarenlange ervaring binnen de begeleidingsdiensten Tanderuis en Het Raster.  Het is uitvoerig getest in de praktijk alvorens het in boekvorm aan een ruimer publiek aan te beiden. Het groepsprogramma kan dienen als voorbereiding of aanvulling op de individuele ouderbegeleiding. Voor sommige ouders biedt de groepsbegeleiding alleen zelfs al voldoende hulp.

  De term autisme is in deze publicatie ruim opgevat en staat voor alle aandoeningen uit het autismespectrum.
  Voor dit groepsprogramma bestaat zowel een handleiding voor begeleiders als een werkboek voor ouders.

  De handleiding (175 blz.) is aan een democratische prijs van 15 euro uitsluitend verkrijgbaar bij Tanderuis in Melle en Het Raster in Antwerpen. De werkboeken voor ouders zijn helaas niet meer beschikbaar.

  Verschenen op 9 augustus 2006 met ISBN nummer 9789020964523.

  Groepsbegeleiding voor adolescenten!
  Peter Buys, Ilse Aerts

  Vanaf 15 oktober 2011 zal de nieuwe reeks groepsbegeleiding voor adolescenten in boekvorm in de betere handelszaken te verkrijgen zijn. Het Raster ontwikkelde met feedback van andere hulpverleners een methodiek om met groepen adolescenten met ASS te werken aan een positief zelfbeeld.

  De nieuwe folder voor ‘de jongere’!
  André Kuyper

  Vanaf dit schooljaar is er naast onze algemene folder ook een folder speciaal voor de jongere beschikbaar. De folder legt in heldere en begrijpbare taal uit wat thuisbegeleiding is. De jongeren kunnen hierin ook lezen wat in de begeleiding hun rechten zijn.

  Vrienschap - Een gps op mars
  Katleen Peeters

  Katleen Peeters van Tanderuis heeft een werkboek en handboek geschreven om samen met de jongere met autisme na te denken rond het thema vriendschap. De begeleider vergezelt, ondersteunt en adviseert de jongere met autisme net als een GPS een bestuurder. Wil je hier meer over weten, surf dan even naar www.tanderuis.be .

  Kinderen met autisme en een verstandelijke handicap.
  Christel Cloetens

  Een begeleidingsprogramma voor oudergroepen.

  Gelijktijdig met de publicatie van het handboek en werkboek voor groepsbegeleiding met ouders van kinderen met autisme en een normale begaafdheid, heeft Tanderuis een handboek en werkboek uitgebacht voor groepbegeleidingen met ouders van kinderen met autisme en een verstandelijke beperking. Verdere informatie kan je vinden in de folder.