Auti-Maatje

Het project Auti-Maatje is een vernieuwend project van Het Raster. Dit project wordt gedragen door vrijwilligers en is niet gesubsidieerd. Het vormt een aanvulling op de kernopdracht van de dienst en wil gezinnen in begeleiding ondersteunen in de opvang en bij de invulling van de vrije tijd van hun kind met autisme. De realisering van het project was alleen mogelijk dankzij de financiële steun van Hart voor Handicap, Solvint Supply Management en Rotary Club Antwerp International.

De vrijwilligers voeren zowel binnen- als buitenshuis activiteiten uit, en dat met of zonder de ouders in de buurt. Het kan dan gaan over gezelschapsspelletjes spelen, knutselen, zwemmen, wandelen, naar de bioscoop gaan, muurklimmen, karten, enz… De vrijwilliger overlegt uiteraard steeds met de ouders over hoe de vrije tijd van de kinderen wordt ingevuld en welke activiteiten worden uitgevoerd.

Vrijwilligers (m/v) gezocht !

Het Raster zoekt vrijwilligers voor het nieuwe project van gezinsondersteuning "Auti-Maatje".

Het opvoeden van een kind met autisme is voor ouders vaak een moeilijke evenwichtsoefening in het verdelen van aandacht tussen het kind met autisme en de andere gezinsleden. Daarenboven hebben kinderen met autisme vaak heel wat bijkomende opvoedingsnoden die van hun ouders heel wat energie vragen.

Voel jij je geroepen om een handje toe te steken, contacteer ons dan !

Wij heten je alvast welkom!