Balans

Volwassenen

(één tot maximaal twee jaar begeleiding aan huis, max. 36 sessies per jaar)

Net als bij zorgpakket Focus sta je in de begeleiding met de begeleider stil bij autisme en wat deze diagnose voor je inhoudt. In de gesprekken met de begeleider wordt duidelijk wat je verwacht en waar je begeleiding bij nodig hebt. Dit kan allerlei levensdomeinen betreffen, gaande van dagbesteding/werk, organisatie van het dagelijks leven tot de relaties in je naaste omgeving. Je noden en mogelijkheden vormen het uitgangspunt bij de begeleiding.

Een belangrijke bijkomende invalshoek bij Balans is de aandacht voor je draagkracht. Dit zorgpakket is bedoeld voor mensen die door hun autisme aanzienlijk meer moeite hebben om zich staande te houden in het leven. Samen met de begeleider verken je je eigen mogelijkheden en zo nodig zoekt hij voor jou naar bijkomende ondersteuning. Er is aandacht voor het (eventueel terug) opbouwen van een persoonlijk netwerk van familie, vrienden en kennissen. De begeleiding gebeurt aan huis.

Omdat dit zorgpakket maximaal twee begeleidingsjaren omvat, kan het ook aangewezen zijn voor mensen die langere tijd nodig hebben om aan de begeleiding te wennen.
Kinderen en jongeren

(één tot maximaal twee jaar begeleiding aan huis, max. 36 sessies per jaar)

Een belangrijke invalshoek bij Balans is de aandacht voor de draagkracht van je kind, jezelf en je hele gezin. Samen met jou verkent de begeleider je eigen mogelijkheden en zoekt zo nodig naar bijkomende ondersteuning voor je gezin. Er is aandacht voor je persoonlijk netwerk van familie, vrienden en kennissen, want opvoeden kan je nu eenmaal niet alleen.

Verder leer je samen met de begeleider tijdens Balans het autisme van je kind beter te begrijpen. Aan de hand van gerichte observatie, gesprekken en/of videobeelden zoek je samen met de begeleider naar een autivriendelijke benadering binnen je gezin. Jouw eigen ervaringsdeskundigheid en de mogelijkheden van je kind vormen hierbij steeds het uitgangspunt.

De begeleiding gebeurt aan huis.