Groepsbegeleiding

Het Raster biedt verschillende vormen van groepsbegeleiding aan. Er bestaat een programma voor ouders, grootouders, broers en zussen (brussen), adolescenten met autisme, een vrijetijdsaanbod en praatavonden. Tijdens het verkenningsgesprek kan je aangeven of je interesse hebt voor dit aanbod of een mail sturen naar info@hetraster.be

De oudergroepen

In de oudergroep leer je het autisme van je kind beter begrijpen en deel je je beleving met andere ouders. De steun en de herkenning die de oudergroep biedt, ervaren de meeste ouders als zeer waardevol. Met de informatie en de praktische oefeningen van de begeleiders willen we je sterker maken om met de dagelijkse opvoedingsuitdagingen om te gaan. Bij Het Raster kan je de folder over de groepsbegeleiding voor ouders verkrijgen of je kan kijken op de website.

De brussengroepen

Aan de brussengroep nemen broers en zussen van kinderen met autisme deel. De brussen leren het gedrag van hun broer of zus met autisme te begrijpen. Spelenderwijs ontdekken ze hun bijzondere situatie en welke gevoelens dit met zich meebrengt. Er bestaat een reeks voor lagere schoolkinderen vanaf 9 jaar en één voor jongeren van 14 tot 18j.

De adolescentengroepen ‘Zelfbeeld’ en ‘Relaties en seksualiteit’

In de groepsbegeleiding voor adolescenten staat het thema ‘zelfbeeld’ centraal. Net als andere jongeren denken adolescenten met autisme in deze levensfase na over wie ze zijn en hoe ze hun leven willen vormgeven. Aan de hand van oefeningen, discussies en andere werkvormen leren de jongeren zichzelf beter kennen. Voor adolescenten en jongvolwassenen gaat er tevens een vormingsreeks door rond het thema relaties en seksualiteit.

De grootoudergroepen

Grootouders zijn vaak belangrijke sleutelfiguren. Hun betrokkenheid is dan ook groot en ze trachten hun kind en kleinkind te ondersteunen waar mogelijk. Dit is echter niet altijd evident wanneer hun kleinkind autisme heeft. Vaak zitten ook zij met vragen rond de zorg die ze opnemen voor hun kleinkind. Het Raster tracht hier dan ook een antwoord op te bieden door grootouders uit te nodigen om over hun kleinkind in gesprek te gaan. Tijdens drie bijeenkomsten, onder begeleiding van twee ervaren begeleiders, komen tal van basisthema’s aan bod: informatie autisme, verwerking van diagnose, helpen zorgen voor je kleinkind, …

Rasterpraatcafé

Dit zijn avonden waarbij het geven van informatie en onderlinge uitwisseling elkaar afwisselen in een gezellige sfeer met een hapje en een drankje. Het Rasterpraatcafé wordt geleid door twee begeleiders die met beide voeten in het werkveld staan. Zij geven informatie rond het centrale thema, op basis van de laatste ontwikkelingen. De inbreng van de ouders staat echter centraal en wordt gestimuleerd door het aanbieden van stellingen waarrond gepraat kan worden. We hopen zo een aangename plek te creëren waarbij ouders elkaar tips geven, erkenning vinden bij elkaar en hun netwerk kunnen uitbreiden.

FuntASStisch

FuntASStisch staat inmiddels voor een ruim educatief vrijetijdsaanbod voor personen met autisme van de lagere schoolleeftijd tot de jongvolwassenheid. Het doel hierbij is om al doende nieuwe vaardigheden te leren en andere kinderen/jongeren met autisme te ontmoeten. Twee begeleiders leiden deze activiteiten in goede banen.

Hier onder vind u nog een overzicht van onze groepsbegeleiding en bijhorende informatie:

Groepsbegeleiding ouders

Groepsbegeleiding adolescenten rond zelfbeeld

Groepsbegeleiding adolescenten relaties/seksualiteit

Groepsbegeleiding brussen

Ouders van een kind tussen 6 en 12 jaar

Adolescenten tussen 15 en 17 jaar

Adolescenten of jongvolwassenen tussen 16 en 18 jaar

Brussengroep 9-12 jaar
Brussengroep 14-18 jaar

12 tot 16 deelnemers per groep, 2 begeleiders

8 deelnemers per groep, 2 begeleiders

8 deelnemers per groep, 2 begeleiders

10 deelnemers per groep, 2 begeleiders

Opvoedingsonder-steuning

Zelfontdekking

Relatievorming en omgaan met seksualiteit

Informatie autisme en aandacht voor positie als brus


Groepsbegeleiding grootouders

FuntASStisch

Rasterpraatcafé

Grootouders van kleinkinderen tussen 6 en 12 jaar

Voor personen met autisme van de lagere schoolleeftijd tot de jongvolwassenheid

Voor ouders en sympathisanten van kinderen -12 en jongeren +12j met autisme

12 deelnemers per groep, 2 begeleiders

4 deelnemers per groep, 1 of 2 begeleiders

12 deelnemers per groep, 2 begeleiders

Opvoedingsonder-steuning

Educatief vrijetijdsaanbod

Informatieuitwisseling over verschillende thema’s

De tarieven en data’s van de groepsbegeleidingen worden elk jaar aangepast en kan u vinden via onderstaande link of opvragen bij één van onze vestigingen.

http://hetraster.be/nieuws/nieuwe-data-groepsbegeleiding2.html