Groepsbegeleiding

Het Raster biedt vier verschillende vormen van groepsbegeleiding aan. Er bestaat een programma voor ouders, voor grootouders, voor broers en zussen (brussen) en voor adolescenten met autisme. Tijdens het verkenningsgesprek kan je aangeven of je interesse hebt voor dit aanbod.

De oudergroepen

In de oudergroep leer je het autisme van je kind beter begrijpen en deel je je beleving met andere ouders. De steun en de herkenning die de oudergroep biedt, ervaren de meeste ouders als zeer waardevol. Met de informatie en de praktische oefeningen van de begeleiders willen ze je sterker maken om met de dagelijkse opvoedingsuitdagingen om te gaan. Bij Het Raster kan je de folder over de groepsbegeleiding voor ouders verkrijgen of je kan kijken op de website.

De brussengroepen

Aan de brussengroep nemen broers en zussen van kinderen met autisme deel. De brussen leren het gedrag van hun broer of zus met autisme te begrijpen. Spelenderwijs ontdekken ze hun bijzondere situatie en welke gevoelens dit met zich meebrengt. Er bestaat een reeks voor lagere schoolkinderen vanaf 9 jaar en één voor jongeren van 14 tot 18.

De adolescentengroepen

In de groepsbegeleiding voor adolescenten staat het thema ‘zelfbeeld’ centraal. Net als andere jongeren denken adolescenten met autisme in deze levensfase na over wie ze zijn en hoe ze hun leven willen vormgeven. Aan de hand van oefeningen, discussies en andere werkvormen leren de jongeren zichzelf beter kennen. Voor adolescenten en jongvolwassenen gaat er tevens een vormingsreeks door rond het thema relaties en seksualiteit.

De grootoudergroepen

Vanaf dit jaar organiseren wij een groepscursus die is speciaal gericht is aan grootouders waarvan het (klein)kind begeleiding krijgt van Het Raster vzw. Er gaan drie bijeenkomsten door in groep onder begeleiding van twee ervaren begeleiders. Er wordt stilgestaan bij basisthema’s zoals uitleg autisme, verwerking diagnose, helpen zorgen voor je kleinkind, enz.

Hier onder vind u nog een overzicht van onze groepsbegeleiding en bijhorende informatie:

Groepsbegeleiding ouders

Groepsbegeleiding adolescenten rond zelfbeeld

Groepsbegeleiding adolescenten relaties/seksualiteit

Groepsbegeleiding brussen

Groepsbegeleiding grootouders

Ouders van een kind tussen 6 en 12 jaar

Adolescenten tussen 15 en 17 jaar

Adolescenten of jongvolwassenen tussen 16 en 18 jaar

Brussengroep 9-12 jaar
Brussengroep 14-18 jaar

Grootouders van kleinkinderen tussen 6 en 12 jaar

12 tot 16 deelnemers per groep, 2 begeleiders

8 deelnemers per groep, 2 begeleiders

8 deelnemers per groep, 2 begeleiders

10 deelnemers per groep, 2 begeleiders

12 deelnemers per groep, 2 begeleiders

Opvoedingsonder-steuning

Zelfontdekking

Relatievorming en omgaan met seksualiteit

Informatie autisme en aandacht voor positie als brus

Opvoedingsondersteuning

De tarieven en data’s van groepsbegeleiding 2017 vindt u via onderstaande link of kan u opvragen bij één van onze vestigingen.

http://hetraster.be/nieuws/nieuwe-data-groepsbegeleiding2.html