Outreach

Wat is outreach?
Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in het omgaan met personen met autisme. Bij mensen met autisme verloopt de informatieverwerking op een andere manier. Hierdoor reageren zij soms anders en kunnen er communicatieproblemen ontstaan met de mensen in hun omgeving. Bij outreach autisme geven we gerichte informatie over deze autistische informatieverwerking. Op deze manier ontstaat er meer begrip voor de beleving van de persoon met autisme.

Voor wie is outreach?
Heel wat maatschappelijke diensten, instanties en organisaties ervaren een behoefte aan ondersteuning in het omgaan met personen met autisme; diensten voor algemeen welzijn, onderwijsinstellingen, vrijetijdsorganisaties, mantelzorgers, werkgevers enzovoort. Het Raster wil graag tegemoet komen aan deze vraag naar ondersteuning. Het is immers onze overtuiging dat mensen met autisme volwaardig moeten kunnen deelnemen aan alle facetten van het maatschappelijk leven. Het Raster heeft jarenlange ervaring met begeleiden van personen met autisme. Deze expertise stellen we graag ten dienste van de inclusie van mensen met autisme.

Vormen van outreach
We onderscheiden verschillende outreachmodules die steeds afgestemd worden op de noden en de behoeften van wie er om vraagt:
- Informatie en advies als antwoord op een gerichte vraag
- Kennismaking autisme voor een breed publiek
- Expertise autisme voor VAPH-ondersteuners
- Outreach autisme voor de reguliere sector
- Expertise autisme voor crisisdiensten Integrale Jeugdhulp (IJH)

Thematische outreachpakketten
- klASSikaal: vorming voor scholengroepen, leerkrachtenteams en CLB-medewerkers
- Dokter, ik heb autisme…: vorming voor LOK-groepen van huisartsen, artsen in opleiding, FOD-controle-artsen, arbeidsgeneesheren
- Ook dit is autisme: belevingsfilm met getuigenissen van volwassenen met autisme
- In & autibox: inleefparcours

Kostprijs outreach
- 3 tot 10 ontvangers: ambulante outreach overeenkomst – € 5,05/uur
- >10 ontvangers: ambulante outreach overeenkomst niet onder subsidie = € 88/uur + verplaatsingsonkosten (de afstand wordt berekend vanaf de dichtstbijzijnde dienst en bedraagt € 1 per km)

Interesse? Contacteer ons telefonisch 03/830 35 89 of via mail info@hetraster.be