Psychotherapie

Het Raster biedt naast andere vormen van hulp- en dienstverlening ook psychotherapie aan voor personen met autisme en hun omgeving. Psychotherapie is een persoonlijke begeleiding voor kinderen of volwassenen met psychische klachten of problemen. Het is ook voor mensen die vastgelopen zijn in hun relatie, hun werk of het leven. Het is bedoeld voor individuen (kinderen, jongeren en volwassenen), koppels en gezinnen. Als je het gevoel hebt niet ‘goed’ te functioneren omdat je psychische problemen zwaar op je wegen, kan psychotherapie jou misschien helpen. Tijdens de therapie leer je waar je vragen, klachten of problemen vandaan komen, hoe je ermee omgaat en hoe dat ook anders kan. Je verwerft inzichten en ziet mogelijkheden om je eigen gedrag en je kijk op het leven te veranderen. Er zijn verschillende vormen van therapie. Afhankelijk van het probleem is de ene of de andere vorm meer aangewezen.

Praktisch
Voor een gesprek bij een therapeut kan je telefonisch of per e-mail (psychotherapie@hetraster.be) contact opnemen met Het Raster. Daarna nodigt de therapeut je uit voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek bekijken jullie samen of therapie het best aansluit bij je vraag of probleem.
De gesprekken vinden altijd plaats in de vestigingsplaats waaraan de therapeut is verbonden. De frequentie van de gesprekken is afhankelijk van de klacht of het probleem en de manier van werken van de therapeut. Een consultatie duurt 50 minuten tot maximaal 1 uur. De kostprijs bedraagt € 60 per consultatie. De betaling gebeurt contant na afloop van de afspraak. In bepaalde gevallen is een sociaal tarief mogelijk.

Verschillende vormen van therapie
Gedragstherapie voor kinderen
Wat?
Kinderen met (een vermoeden van) autisme en een (rand)normale begaafdheid tot twaalf jaar met klachten zoals depressieve gevoelens, angsten, dwang, rouw, spannings- en pijnklachten kunnen bij de gedragstherapeut terecht. Aan de hand van gedrags- en cognitieve technieken leren de kinderen en ouders vaardigheden aan om de problemen zelf aan te pakken.

Wie?
Marjolijn De Jonghe

Waar?
Het Raster Leuven

Gedragstherapie voor volwassenen
Wat?
Autisme op zich valt niet te behandelen. Maar mensen met autisme hebben soms last van bijkomende klachten. Deze kunnen vaak wel worden aangepakt. Het gaat dan over klachten zoals depressie, angst, dwang, en agressie. Met gedragstherapie leren mensen kijken naar de manier waarop zij denken over de klachten, hun leven en zichzelf. Zo krijgen ze zicht op de invloed van hun gevoelens en gedachten op hun gedrag. In een volgende fase leren ze vat te krijgen op hun problemen aan de hand van (cognitief) gedragstherapeutische technieken.

Wie?
Eva Ilsbroux

Waar?
Het Raster Antwerpen

Systeemtherapie
Wat?
Spanningen en problemen zijn tot op zekere hoogte normaal. Als de problemen ernstig zijn of lang duren, kunnen zij de draagkracht van één of meer gezinsleden ondermijnen. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten, een depressie, problematisch gedrag.... De systeemtherapeut gaat ervan uit dat de zoektocht naar de betekenis van het symptoom de weg toont naar de oplossing van de problematiek en naar meer harmonie. Hij gaat op zoek naar de boodschap achter het gedrag van deze persoon in zijn context.

Wie?
Bart Steens

Waar?
Het Raster Leuven

Gezinstherapie
Wat?
Autisme overkomt niet enkel de persoon met autisme. Het heeft een invloed op alle gezinsleden en ook op de ruimere familie. Het kan een enorme druk leggen op de onderlinge relaties in een gezin/familie. De focus binnen gezinstherapie ligt op het herstel van verbinding en het verhogen van de kwaliteit van de relatie(s).

Wie?
Inge Cornelissen
Bart Steens

Waar?
Het Raster Kempen
Het Raster Leuven

Partnertherapie
Wat?
In elke partnerrelatie komen wel eens spanningen voor. Wanneer één van de partners (een vermoeden van) autisme heeft, kan dit specifieke problemen geven in de partnerrelatie. De therapeut kan helpen om een andere manier van communiceren te vinden om de problemen aan te pakken.

Wie?
Eva Ilsbroux
Inge Cornelissen
Bart Steens

Waar?
Het Raster Antwerpen
Het Raster Kempen
Het Raster Leuven