Verkenningsgesprek

Wanneer je op onze dienst bent aangemeld, krijg je een afspraak voor een verkenningsgesprek met onze instroomcoƶrdinator. Dit gesprek gaat in principe door op de dienst.

Tijdens dit gesprek worden jouw zorgvragen uitgeklaard en formuleren we samen de belangrijkste doelstelling(en) voor de begeleiding. We gaan na hoe Het Raster of andere diensten deze kunnen helpen realiseren.

De inhoud van onze verschillende zorgpakketten wordt toegelicht. Als blijkt dat Het Raster de meest geschikte ondersteuning kan bieden, wordt bekeken of wanneer de juiste hulp beschikbaar is.

Indien Het Raster niet de meest geschikte hulp kan bieden, gaan we samen op zoek naar diensten die wel een antwoord kunnen bieden op jouw vragen. Wanneer de instroomcoƶrdinator beoordeelt dat verdere vraagverduidelijking en/of oriƫntering nodig is, kan je gebruik maken van ons zorgpakket Wegwijs.