Jongeren

Wat zijn je rechten als jongere in de hulpverlening? … en dus ook in begeleiding bij Het Raster.

Duidelijke informatie

 • De begeleider zal jou vertellen wat de begeleiding zal inhouden.
 • Je mag ook vragen stellen en hierop zal de begeleider een antwoord geven.
 • De begeleider probeert je alles op een duidelijke en verstaanbare manier uit te leggen.

Meepraten

 • Je mag je eigen mening geven over de begeleiding.
 • Je mag meepraten in de gesprekken waarbij je aanwezig bent.
 • Over sommige onderwerpen mag je mee beslissingen nemen.
 • Begeleiders luisteren naar wat jij vertelt.

Privacy en beroepsgeheim

 • Begeleiders hebben beroepsgeheim, dit wil zeggen dat ze geen informatie over jou mogen doorvertellen aan anderen zonder jouw toestemming.
 • Er zijn een aantal uitzonderingen: als je begeleider denkt dat er gevaar bestaat of wanneer een rechter het vraagt, dan moet je begeleider wel informatie doorgeven.

Dossier

 • Je begeleider heeft een dossier over de begeleiding van jouw gezin.
 • Je mag aan je begeleider, die je dossier bewaart, vragen om dit dossier in te kijken.
 • De begeleider laat je dit dossier dan binnen de vijftien dagen zien.

Klachten

Indien je niet tevreden bent over de begeleiding, kan je volgende stappen ondernemen:

 • Je vertelt dit aan je ouders.
 • Je vertelt dit aan je begeleider.
 • Je vertelt dit aan de teamcoördinator van Het Raster:
  Het Raster vzw
  T.a.v. De teamcoördinator
  Boomsesteenweg 510 A
  2020 Antwerpen
  tel. 03/830.35.89

Wat gebeurt er dan?

 • Er wordt gezocht naar een oplossing voor je ontevredenheid.
 • De oplossing wordt met jou besproken.

Meer informatie over je rechten in de hulpverlening, kan je terugvinden op www.kinderrechtswinkel.be.

Ideeën en voorstellen

Als je Ideeën en/of voorstellen hebt over de werking van Het Raster vzw, kan je contact met ons opnemen via ons contactformulier.