Nieuws

Een nieuwe financiering van de ondersteuning van personen met een handicap in Vlaanderen

| Het Raster

Vanaf 2017 zal de ondersteuning van personen met een beperking in Vlaanderen volledig anders worden georganiseerd. 2016 is een cruciaal overgangsjaar. Wil je meer weten over ‘zorgvernieuwing’, ‘persoonsvolgende financiering’, ‘(niet-)rechtstreeks toegankelijke hulp’ en het ‘basisondersteuningsbudget’?

 

Een nieuwe financiering van de ondersteuning van personen met een handicap in Vlaanderen

De manier waarop onze samenleving omgaat met personen met een beperking is voortdurend in beweging. Het laatste decennium zijn we mensen met een handicap meer en meer gaan bekijken als ‘volwaardige burgers’. We vinden het vandaag niet meer dan normaal dat ze gelijke kansen krijgen op participatie en inclusie. Uiteraard moet een persoon met een beperking zijn eigen leven kunnen inrichten zoals hij dat zelf wil. Natuurlijk moet hij dan ook zelf kunnen beslissen over de inzet van zijn ondersteuningsmiddelen. Het is de maatschappij die zich moet aanpassen aan mensen met een beperking en niet omgekeerd.

En al klinkt dat allemaal heel vanzelfsprekend, toch is dit wel degelijk een breuk met het recente verleden. De organisatie van de zorg, de wetgeving en de financiering van de sector zijn tot op vandaag hoegenaamd niet op deze nieuwe visie op handicap afgestemd. En precies daarom is in Vlaanderen een ambitieuze zorgvernieuwing ingezet. De oude wetgeving wordt niet hier en daar aangepast maar wordt van nul af aan herschreven! En ook het globale financieringssysteem van de sector wordt helemaal opnieuw uitgedacht.

Een belangrijk element in de zorgvernieuwing is het onderscheid dat vandaag al wordt gemaakt tussen ‘rechtstreeks’ en niet-rechtstreeks toegankelijke hulp’, afgekort als RTH en NRTH. Wie een (vermoeden van) handicap heeft en weinig ondersteuning nodig heeft kan gebruik maken van RTH. Wie meer nodig heeft kan een aanvraag doen voor een ‘persoonsvolgend budget’ (PVB) dat moet worden aangewend voor NRTH.

Vanaf 2016 wordt ook het ‘basisondersteuningsbudget’ (BOB) gefaseerd ingevoerd. Dit is een bedrag van € 300 per maand waarmee de persoon met een handicap, laagdrempelig en flexibel, ondersteuning kan inkopen. Wie het basisondersteuningsbudget krijgt, kiest volledig zelf waar hij het aan spendeert. Het BOB moet niet worden verantwoord. Het budget kan gecombineerd worden met RTH.

Wil je meer weten over PVF, RTH, BOB en PVB? Neem dan snel een kijkje op de website van het VAPH of klik op één van de links hieronder. Als je daarna nog vragen hebt, mag je ons uiteraard ook altijd contacteren.

 

RTH
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/7787683-Rechtstreeks+toegankelijke+hulp.html
https://www.youtube.com/watch?v=B7fYb8CxWYA

BOB
http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/handicap/het-basisondersteuningsbudget-bob-voor-personen-met-een-handicap

PVF
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/7873452-Persoonsvolgende+financiering.html
https://www.youtube.com/watch?v=sPa_3-GhG9Y

PVB
http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/handicap/het-persoonsvolgend-budget-pvb-voor-personen-met-een-handicap