Nieuws

Onderzoeksproject “Transitiezorg voor Jongvolwassenen met Autismespectrumstoornis (ASS)”

| Het Raster

Aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van KU Leuven wordt onderzoek verricht naar transitiezorg voor jongvolwassenen met autismespectrumstoornis (ASS). Transitiezorg is de begeleiding en ondersteuning die geboden wordt bij de overgang van kind/jongerenzorg naar volwassenenzorg. Dit onderzoek wil de ervaringen met en meningen over transitiezorg van jongeren met ASS, hun ouders en professionals in kaart brengen, alsook nagaan wat de specifieke noden zijn van deze leeftijdsgroep tijdens het transitieproces.

Verder lezen.

Start Liga Autisme Vlaanderen

| Het Raster

Op 1 oktober 2017 werd door de vier thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen de Liga Autisme Vlaanderen opgericht, met als doel de samenwerking te formaliseren en de krachten (nog meer) te bundelen. Het behoort tot de taak van de Liga Autisme Vlaanderen om de professionele autismespecifieke hulpverlening ten aanzien van de doelgroep te versterken, zowel op beleids- als op operationeel niveau.

Verder lezen.

«   1   2   3   4   5   6   »