Nieuws

Onderzoeksproject “Transitiezorg voor Jongvolwassenen met Autismespectrumstoornis (ASS)”

| Het Raster

Aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van KU Leuven wordt onderzoek verricht naar transitiezorg voor jongvolwassenen met autismespectrumstoornis (ASS). Transitiezorg is de begeleiding en ondersteuning die geboden wordt bij de overgang van kind/jongerenzorg naar volwassenenzorg. Dit onderzoek wil de ervaringen met en meningen over transitiezorg van jongeren met ASS, hun ouders en professionals in kaart brengen, alsook nagaan wat de specifieke noden zijn van deze leeftijdsgroep tijdens het transitieproces.

Meer info zie bijlage.


Dit artikel bevat bijlagen: