Nieuws

'VERGEET MIJ NIET' CAMPAGNE

| Diversen

Actie ‘Vergeet mij niet’ op 14 mei om 10:00 in Brussel

De thuisbegeleidingsdiensten en de diensten Begeleid Wonen zijn erg bezorgd over de Persoonsvolgende Financiering (PVF). De PVF is een manier om de zorg vanaf 2015 te betalen.

Het Decreet op de Persoonsvolgende Financiering (PVF) werd vorige maand goedgekeurd door het Parlement. Een grote groep mensen dreigt door de komst van de PVF weinig of geen recht meer te hebben op mobiele of ambulante ondersteuning (zoals Thuisbegeleiding of Begeleid Wonen).

Daarom voeren wij actie op 14 mei om 10:00 uur in Brussel op het Martelaarsplein.

Wij nodigen jullie uit om hieraan deel te nemen omdat dit ook voor jullie als gebruiker gevolgen heeft in de toekomst!

Waarom zijn wij bezorgd?

  1. Omdat mensen met autisme die gebruik willen maken van Thuisbegeleiding/Begeleid Wonen niet in aanmerking zullen komen voor een persoonsvolgend budget. In het meerjarenplan van het VAPH gaat de Minister er immers van uit dat liefst 90% van de mensen die wachten op begeleiding aan huis geen persoonsvolgend budget nodig hebben. Dat betekent dat ze enkel nog recht hebben op maximum 12 begeleidingen per jaar (behalve de eerste twee jaren). Slechts 30% van de gezinnen die wij in 2013 begeleidden, had voldoende met 12 begeleidingen, 70% had meer nodig. Zo zie je dat de toekomstige ondersteuning te beperkt is.
  2. Omdat de ‘mantelzorg’ niet volstaat voor mensen met autisme. De Minister verwacht dat de familie/vrienden de zorg voor een grote groep mensen met autisme kan opnemen. Wij weten echter dat heel wat gezinnen en hun netwerk vaak aan het einde van hun krachten zijn door de grote zorg voor hun zoon/dochter met autisme. Autispecifieke ondersteuning aan huis kan er juist voor zorgen dat gezinnen langer de zorg voor hun kind met autisme kunnen dragen.
  3. Omdat de zorg door ‘gewone’ diensten te beperkt is. Algemene diensten voor maatschappelijk werk (CAW, OCMW,...) beschikken over te weinig autismespecifieke kennis om de ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met autisme. Ze hebben niet genoeg geld, personeel en kennis om de hulp te kunnen bieden die mensen met autisme nodig hebben.
  4. Omdat niet iedere persoon met een beperking een basisondersteuningsbudget zal krijgen. Dit budget zal worden toegekend aan een persoon met een beperking om zo zorg in te kopen: maaltijden, poetsdienst, hulpverlening, ... In de praktijk is dat echter onbetaalbaar en daarom zullen moeilijk zichtbare handicaps zoals autisme wellicht uit de boot vallen. Een heel kwetsbare groep mensen dreigt dus de dupe te worden van het door het Vlaams  Parlement gestemde Decreet Persoonsvolgende Financiering.

Help ons mee voorkomen dat thuisbegeleiding de dupe zou worden van dit nieuwe systeem van persoonsvolgende financiering en kom op 14 mei naar Brussel om 10 uur op het Martelaarsplein om de ‘Vergeet mij nietjes’ uit te delen: we hopen dat de Minister onze gezinnen niet zal vergeten.

Wij hopen jullie daar ook te zien!

Met vriendelijke groeten,

Erik Buelens
directeur
Het Raster vzw