Doelgroep

"Het Raster" richt zich tot gezinnen met een persoon met een autismespectrumstoornis in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Het Raster richt zich tot kinderen en volwassenen met autisme en hun gezin in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel.

Voor de hulpverlening aan kinderen met autisme zal dit in de praktijk voornamelijk ouder- en gezinsbegeleiding betekenen, voor volwassenen met autisme vooral individuele begeleiding en ondersteuning van het netwerk.

Mensen met autisme en een verstandelijke handicap of andere beperking behoren ook tot onze doelgroep.

Om te kunnen starten met de begeleiding is een erkenning van het Vlaams agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) nodig. Daarnaast vragen wij een schriftelijke bevestiging van de autismediagnose door een arts. Het is belangrijk dat je ons een kopie van beide documenten bezorgt.

Ondanks de sterke groei die Het Raster de afgelopen jaren kende, is de wachtlijst nooit langer geweest dan vandaag. Daarom blijven ook in 2010 volgende interne maatregelen van kracht: Kinderen die gebruik maken van (semi-)internaat VAPH komen niet in aanmerking voor thuisbegeleiding, de duur en het aantal sessies in de thuisbegeleiding worden beperkt en er is nog slechts één beperkte heraanmelding mogelijk.