Hoe we Helpen

Bij Het Raster kan je terecht voor ondersteuning bij de opvoeding van jouw zoon of dochter met een autismespectrumstoornis. Als je zelf een autismespectrumstoornis hebt, kan je eveneens een beroep doen de dienstverlening van Het Raster vzw.

Het hulpverleningsaanbod bestaat uit verschillende modules. Hier worden deze modules schematisch weergegeven. Naast de thuisbegeleiding, die het grootste deel van ons aanbod uitmaakt, zijn er nog een aantal andere begeleidingmodules zoals kortbegeleiding en groepsbegeleiding. Verder biedt Het Raster zorgconsulentschap, bezoekouderbegeleiding, trajectbegeleiding en ondersteuning van een andere dienst.

De hulpverlening van Het Raster start met een telefonische aanmelding of via een aanmeldingsformulier op de website. Daarna nodigen we de ouders en/of de persoon met autisme uit voor een eerste gesprek. Tijdens dit aanmeldingsgesprek verstrekken we informatie over ons hulpverleningsaanbod, peilen we naar uw verwachtingen en verzamelen de gegevens die nodig zijn voor de hulpverlening.

Tot onze spijt dien je rekening te houden met een wachttijd vooraleer de begeleiding kan starten.