Samenwerkingsverbanden

Het Raster onderhoudt actief contact en heeft formele samenwerkingsovereenkomsten met belangenorganisaties rond autisme en met andere zorgaanbieders. Het Raster vzw is er van overtuigd dat dit de kwaliteit van haar werking ten goede komt.

 • Vlaamse Vereniging Autisme

  Sedert 2007 werken we samen met de Vlaamse Vereniging Autisme om de bezoekouderwerking te organiseren. De VVA beschikt immers over een zeer ruim bestand van bezoekouders.

 • Steunpunt Expertise Netwerken Autisme (SEN vzw)

  Het Raster vzw deelt zijn expertise graag met andere organisaties, zodat dit de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met autisme ten goede kan komen. Het Raster vzw verzorgt in samenwerking met het SEN workshops, lezingen, supervisie en advies aan geïnteresseerde professionele organisaties.

 • Integrale Jeugdhulpverlening

  Het Raster vzw neemt actief deel aan de verschillende regionale netwerken van rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp in het kader van de Integrale Jeugdhulpverlening.

 • Andere erkende thuisbegeleidingsdiensten autisme

  Sedert 2007 hebben alle erkende thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen een formele samenwerkingsovereenkomst. We streven er naar om de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening aan de gebruiker te optimaliseren en de effectiviteit en de efficiëntie van de werking van de afzonderlijke diensten te verhogen.

 • Andere erkende zorgverstrekkers in het VAPH

  Het Raster vzw participeert actief in het comité thuisbegeleiding, de commissie ambulante begeleiding en het overleg met de andere erkende thuisbegeleidingsdiensten autisme. Het Raster vzw is lid van het Vlaams Welzijnsverbond.

  Het Raster vzw is lid van de verschillende Regionale Overlegorganen Gehandicaptenzorg, zowel in de provincie Antwerpen als Vlaams Brabant en Brussel en neemt actief deel aan de bemiddelingscommissies zorgvraagregistratie.

 • Doorverwijzers

  Het Raster vzw onderhoudt nauwe contacten met de voornaamste doorverwijzers: o.a. de erkende centra voor ontwikkelingsstoornissen van Leuven en Wilrijk, bepaalde revalidatiecentra en bepaalde kinderpsychiatrische diensten van algemene ziekenhuizen.

  Het Raster heeft een formele samenwerkingsovereenkomst met het Referentie Centrum Autisme Antwerpen.

 • Provincie Antwerpen