Het Raster vzw -       - Balans

In dit zorgpakket sta je tijdens de begeleiding met de begeleider stil bij autisme en wat deze diagnose voor je inhoudt. In de gesprekken met de begeleider wordt duidelijk wat je verwacht en waar je begeleiding bij nodig hebt. Dit kan allerlei levensdomeinen betreffen, gaande van dagbesteding/werk, organisatie van het dagelijks leven tot de relaties in je naaste omgeving. Je noden en mogelijkheden vormen het uitgangspunt bij de begeleiding.

Een belangrijke bijkomende invalshoek bij Balans is aandacht voor je draagkracht.

Meer informatie vind je hier

Autisme chat

Open Chat