Het Raster vzw - Jouw Rechten

Als minderjarige heb je ook een aantal rechten,

Recht op informatie, instemming en duidelijke communicatie

 • De begeleider zal je vertellen wat de begeleiding zal inhouden, wat er allemaal zal gebeuren om jou en je gezin te helpen.
 • Je mag ook vragen stellen en hierop zal de begeleider een antwoord geven.
 • De begeleider probeert je alles op een duidelijke en begrijpbare manier uit te leggen.

 

Meepraten

 • Je mag je eigen mening geven over de begeleiding.
 • Je mag meepraten in de gesprekken waarbij je aanwezig bent.
 • Over sommige onderwerpen mag je mee beslissingen nemen.
 • Begeleiders luisteren naar wat jij vertelt

 

Beroepsgeheim/ Recht op privacy

 • Begeleiders hebben beroepsgeheim, dit wil zeggen dat ze geen informatie over jou die ze horen of te weten komen door hun beroep mogen doorvertellen zonder jouw toestemming.
 • Hierbij zijn er uitzonderingen: als de begeleider denkt dat er gevaar bestaat, als het om illegale/strafbare zaken gaat of wanneer een rechter het vraagt, dan moet je begeleider wel informatie doorgeven.
 • Je mag je eigen ideeën hebben over de wereld, over de mensen en over godsdienst. Je hebt het recht op een plek om jezelf te kunnen zijn. Anderen moeten dit respecteren;

 

Recht op inspraak

 • Je mag meepraten in de gesprekken waarbij jij aanwezig bent.
 • Je mag je eigen mening geven bij elk gesprek.
 • Over sommige onderwerpen mag je mee beslissingen nemen.
 • Begeleiders zullen luisteren naar wat jij vertelt.

  

Dossier

 • Tijdens de thuisbegeleiding wordt een dossier bijgehouden over jou en je gezin. Hierin schrijft hij wat hij belangrijk vindt voor jou, je gezin of je situatie.
 • Het dossier bestaat uit verschillende delen.
 • Bepaalde delen van het dossier mag je op vraag inkijken.
 • De thuisbegeleider laat je binnen de 15 dagen deze delen inkijken.

Klachten

Indien je niet tevreden bent over de begeleiding, kan je volgende stappen ondernemen:

 1. Je vertelt dit aan je ouders.
 2. Je vertelt dit aan je begeleider.
 3. Je vertelt dit aan de teamcoördinator van Het Raster

Het Raster 
Boomsesteenweg 510A

2020 Antwerpen

03/ 830.35. 98

info@hetraster.be

Wat gebeurt er dan?

 • Er wordt gezocht naar een oplossing voor je ontevredenheid.
 • De oplossing wordt met jou besproken.

Meer informatie over je rechten in de hulpverlening, kan je terugvinden op www.kinderrechtswinkel.be.

 Ideeën en voorstellen

Als je ideeën en of voorstellen hebt over de werking van het Raster dan kan je die mailen naar:

info@hetraster.be

 

We kan al je rechten nog even raadplegen via de link naar onze informatiebrochure. LINK!!!

Bij de start van de begeleiding krijg je deze informatiebrochure ook op papier.

 

 

Autisme chat

Open Chat