Het Raster vzw -       - ImPACT

ImPACT is een trainingsprogramma voor ouders van jonge kinderen met autisme. Het wil je als ouder sterker maken in de communicatie met je kind en zo de ontwikkeling bevorderen. In overleg met de begeleider bepaal je waaraan je wil werken. Je oefent de technieken die worden aangeleerd met je kind in de speelkamer van Het Raster. Uitleggen, voordoen en zelf uitproberen met hulp van aanwijzingen, wisselen elkaar af. Na elke sessie ga je zelf aan de slag. Thuis oefen je met je kind in het dagelijks leven spelenderwijs wat je in de training hebt geleerd. Je leert je kind stimuleren op vlak van contact, spel en imitatie.

Meer informatie vind je hier

Autisme chat

Open Chat