Het Raster vzw -       - Psychotherapie

Als je het gevoel hebt niet 'goed' te functioneren, omdat je psychische problemen zwaar op je wegen, kan psychotherapie jou misschien helpen. Tijdens de therapie leer je waar je vragen, klachten of problemen vandaan komen, hoe je ermee omgaat en hoe dat ook anders kan. Je verwerft inzichten en ziet mogelijkheden om je eigen gedrag en je kijk op het leven te veranderen. Er zijn verschillende vormen van therapie. Afhankelijk van het probleem is de ene of de andere vorm meer aangewezen.

Psychotherapie gaat door op onze dienst.

Momenteel is er maar een heel beperkt aanbod psychotherapie. Enkel in onze afdeling in Leuven kunnen enkele cliënten terecht voor dit aanbod.

Autisme chat

Open Chat