Het Raster vzw -       - Balans

Tijdens de begeleiding sta je met de begeleider stil bij autisme en wat deze diagnose voor je inhoudt. In de gesprekken met de begeleider wordt duidelijk wat je verwacht en waar je begeleiding bij nodig hebt. dit kan allerlei levensdomeinen betreffen, gaande van dagbesteding/werk, organisatie van het dagelijks leven tot de relaties in je naaste omgeving. Je noden en mogelijkheden vormen het uitgangspunt van de begeleiding.

Een belangrijke invalshoek bij Balans is de aandacht voor je draagkracht. Dit zorgpakket is bedoeld voor mensen die door hun autisme aanzienlijk meer moeite hebben om zich staande te houden in het leven. Samen met de begeleider verken je je eigen mogelijkheden en zo nodig zoekt hij voor jou naar bijkomende ondersteuning. Er is aandacht voor het (eventueel terug) opbouwen van een persoonlijk netwerk van familie, vrienden en kennissen. 

Meer informatie vind je hier

Autisme chat

Open Chat