Het Raster vzw - AANRADERS

AnderSS - Jonge kinderen met autisme: een praktische gids gebaseerd op het verhaal van Nyo

In AnderSS vertelt Sarah het verhaal van haar zoontje Nyo.

Nyo heeft ASS wat zorgt voor de nodige moeilijkheden in het gezin, op school en daarbuiten. Sarah beschrijft haar dagelijkse zoektocht naar antwoorden en de juiste hulp voor haar zoon, terwijl ze strijdt voor meer begrip van de buitenwereld voor zijn situatie. Ook haar eigen moeilijkheden, in haar relatie, als ouder en als persoon, komen op een eerlijke manier aan bod.

Een theoretisch luik, waarin autisme op een duidelijke en vlot leesbare manier uitgelegd wordt, kadert het persoonlijke verhaal van Sarah en Nyo.

Achteraan het boek is een praktische gids toegevoegd, boordevol tips, adviezen en doorverwijzingen.

AnderSS is geschreven voor iedereen die meer te weten wil komen over het leven van en met kinderen met autisme.

Auteurs: Sarah De Keyser, Annelies Snoeckx & Stiene Van den Eynde

ISBN: 978-2-509-03316-1

Opvoeden & autisme - Een inspiratiegids voor ouders

 

Opvoeden kan een hele uitdaging zijn, zeker als je kind autisme heeft.

Dit boek is bedoeld voor ouders van een kind of jongere met autisme die meer willen weten over opvoeden en hun rol als ouder.

Het is gebaseerd op bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek en gesprekken met ouders en hulpverleners.

Stap voor stap wordt stilgestaan bij verschillende aspecten van opvoeding.

Aan de hand van allerlei praktische vragen en oefeningen kan je met het boek aan de slag. Je kan er heel wat inspiratie uit halen.

Auteurs: Yoni Peeters, Lotte van Esch, Jarymke Maljaars, Greet Lambrechts, Hannah Boonen, Karla Van Leeuwen en Ilse Noens

ISBN: 978-94-6344-785-0

Autisme chat

Open Chat