Het Raster vzw - Aanmeldstop (in bepaalde regio’s)

Met pijn in het hart moeten we vaststellen dat de vraag naar thuisbegeleiding nog steeds groter is dan het aanbod. Ondanks de inspanningen van onze thuisbegeleiders moeten onze cliënten daardoor steeds langer wachten voor de begeleiding van start kan gaan. In bepaalde regio’s en voor bepaalde leeftijdsgroepen bleek een aanmeldstop dan ook onvermijdelijk. In onderstaand schema vindt u voor welke leeftijdsgroepen en voor welke regio’s de aanmeldstop van kracht is en voor hoelang. Het is niet uitgesloten dat de aanmeldstop nadien opnieuw moet worden verlengd. We houden u via onze gebruikelijke kanalen op de hoogte wanneer de aanmeldstop opgeheven wordt.

De aanmeldstop geldt niet voor cliënten die beschikken over een persoonsvolgend budget of een persoonlijk assistentiebudget.

Voor Globale Individuele Ondersteuning, de inclusiemodule voor kinderopvang en kleuteronderwijs, is er als gevolg van de huidige coronacrisis voor de start van het schooljaar 2020-2021 slechts een beperkte capaciteit beschikbaar. U kunt hiervoor aanmelden vanaf 1 april 2020.   

 


 

Autisme chat

Open Chat