Het Raster vzw - Aanmeldstop (in bepaalde regio’s)

Met pijn in het hart moeten we vaststellen dat de vraag naar thuisbegeleiding nog steeds groter is dan het aanbod. Ondanks de inspanningen van onze thuisbegeleiders wordt de lijst wachtende gezinnen/cliënten langer en langer. We zijn intussen tot het punt gekomen dat een aanmeldstop in bepaalde regio’s en voor bepaalde leeftijdsgroepen noodzakelijk is.

 

Deze aanmeldstop gaat vanaf 01/04/2019 in.

Concreet gaat het over:
- Antwerpen: volwassenen - aanmeldstop van 1/04/2019 tot 1/04/2020
- Antwerpen: lagereschoolleeftijd 5 tot en met 11 jaar - aanmeldstop van 8/07/2019 tot 1/04/2020
- Brussel/Halle/Vilvoorde: jongeren ouder dan 12 jaar en volwassenen - aanmeldstop van 1/04/2019 tot 1/10/2019
- Leuven: alle leeftijden – aanmeldstop van 1/04/2019 tot 1/10/2019
- Kempen: kinderen van 0 tot en met 12 jaar - aanmeldstop van 8/07/2019 tot 1/04/2020

Na deze periode wordt per regio bekeken of de aanmeldstop verlengd wordt of niet. We houden jullie via onze gebruikelijke kanalen op de hoogte wanneer de aanmeldstop opgeheven wordt.

De aanmeldstop geldt niet voor alle cliënten die beschikken over een persoonsvolgend budget of een persoonlijk assistentiebudget.

Autisme chat

Open Chat