Het Raster vzw - GIO start en wetenschappelijk onderzoek

Globale Individuele Ondersteuning (GIO) vergemakkelijkt de deelname van peuters en kleuters met autisme aan de gewone kinderopvang en het gewone onderwijs.

 

Op deze jonge leeftijd hebben kinderen vaak nog geen officiële diagnose autisme, dus is ook een vermoeden van autisme voldoende om met GIO te kunnen starten.

De GIO-begeleider komt wekelijks of tweewekelijks enkele uren meedraaien in de opvang of de kleuterklas van het kind met autisme. Al doende leert hij/zij het kind kennen en probeert uit wat dit kind kan helpen om zich volop te ontwikkelen en zich thuis te voelen. Deze inzichten geeft hij/zij door aan de kinderverzorger of leerkracht. Aan de hand van situaties in de dagelijkse praktijk verduidelijkt de GIO-begeleider aan de leerkracht of kinderverzorger hoe je het gedrag van het kind vanuit zijn autistische beleving kan begrijpen. Inclusie staat of valt immers met een doorleefd begrip van autisme. De GIO-begeleider werkt nauw samen met de leerkracht of de kinderverzorger. Hij/zij betrekt bovendien de ouders, de zorgleerkracht, het ondersteuningsnetwerk van het buitengewoon onderwijs en andere betrokkenen, zoals het revalidatiecentrum.

Het Raster kreeg een uitbreiding van vier voltijdse medewerkers om in Antwerpen en Vlaams-Brabant met GIO aan de slag te gaan. Om dit nieuwe aanbod op een professionele en gedegen manier te verwezenlijken doet Het Raster een beroep op de Liga Autisme Vlaanderen (https://www.ligaautismevlaanderen.be/) en de Academische Werkplaats Autisme (https://academischewerkplaatsautisme.be/). Met de hulp van de Liga en de Universiteit van Gent wordt GIO theoretisch onderbouwd en opgevolgd met een uitgebreid onderzoek.

GIO van Het Raster in het kort:

  • ondersteuning in de kinderopvang, kleuterklas en het eerste leerjaar voor kinderen met (een vermoeden van) autisme.
  • GIO omvat 30 uur praktijkgerichte ondersteuning in blokken van 3 of 4 uur gespreid over maximaal een half jaar.
  • ouders kunnen na overleg met de school/de kinderopvang aanmelden vanaf 1 april voor een start in september en vanaf 1 oktober voor een start in januari.
  • aan GIO zijn geen kosten verbonden
  • GIO autisme wordt wetenschappelijk onderbouwd en opgevolgd

GIO in de provincie Antwerpen:

Het Raster werkt in de provincie Antwerpen samen met de vijf collega-thuisbegeleidingsdiensten die elk voor hun doelgroep eveneens GIO aanbieden voor kinderen met een vermoeden van een beperking:

Heder/De kleine Beer       www.heder.be       motorische beperking        

Ganspoel                        www.ganspoel.be    visuele beperking

Kadodder                        www.kadodder.be   verstandelijke beperking

KOCA                              www.koca.be          auditieve/spraak/taal beperking

OLO                                www.olo.be            gedrags- en emotionele stoornisssen

Enkele reacties van leerkrachten:

"Kleine aanpassingen, waaraan ik zelf niet denk, maken een wereld van verschil."

"De wekelijkse afstemming zorgt ervoor dat ik telkens weer op weg kan met L. Ik ben verbaasd over de ontwikkelingsstappen die ik de voorbije weken bij L. heb kunnen zien."

Reactie van een kleutertje dat in GIO wordt begeleid:

"Kom je zeker terug? Ik wil dat je ook naar mijn huis komt."

Autisme chat

Open Chat