Het Raster vzw - AANMELDSTOP

Zowel in Antwerpen als in de Kempen staan er momenteel meer kinderen te wachten dan we binnen het jaar kunnen opnemen.
Hierdoor zijn wij genoodzaakt om in Antwerpen en de Kempen vanaf 08/07/2019 een aanmeldstop in te voeren voor het KIDS team tot eind maart 2020.

De aanmeldstop geldt nu voor:

- per 1 april van dit jaar tot en met 31 maart 2020 voor volwassen cliënten in de regio Antwerpen/Mechelen 

- per 8 juli van dit jaar tot en met 31 maart 2020 voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar in de regio Antwerpen/Mechelen 

- per 8 juli van dit jaar tot en met 31 maart 2020 voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar in de regio Kempen

- per 1 april tot en met 1 oktober 2019 voor jongeren ouder dan 12 jaar en volwassenen in de regio Brussel/Halle/Vilvoorde

- per 1 april tot en 1 oktober 2019 voor alle leeftijden in de regio Leuven

 

De aanmeldstop voor de regio Antwerpen/Mechelen geldt niet voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar en evenmin voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar.

De aanmeldstop voor de regio Kempen geldt niet voor ImPACT en jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen.

Deze maatregel houdt in dat wij de cliënten in de genoemde levensfasen die nu in onze afdelingen zijn aangemeld, eerst zullen verder helpen. Nieuwe aanmelders zullen tot bovengenoemde data niet bij ons terecht kunnen. Indien cliënten dit wensen, kunnen ze wel gebruik maken van de mogelijkheid van een adviesgesprek. Dit is in principe echter zonder een vervolg in de vorm van een begeleidingstraject.

De Globale Individuele Ondersteuning (GIO), die in september van start gaat, wordt gerealiseerd met uitbreidingsmiddelen en is derhalve niet in de aanmeldstop betrokken in Antwerpen/Mechelen. Voor de regio Kempen geldt voor GIO wel een aanmeldstop tot eind 2019.

Autisme chat

Open Chat