Het Raster vzw - TIARA ONDERZOEK

De TIARA onderzoekers van KULeuven en UGent zijn op zoek naar broertjes en zusjes (tussen 0 en 5 maanden) van kinderen met een autismespectrumstoornis.

 

In het onderzoek volgen ze baby's op vanaf 5 maanden. 

Ouders van een kind met een autismespectrumstoornis maken zich vaak wat zorgen over jongere broertjes of zusjes in het gezin. De meeste van deze broertjes/zusjes kennen een normale ontwikkeling. Toch is het zo dat 10 à 20% van hen ook later een diagnose ASS zal krijgen. Nog eens evenveel kinderen vertonen mildere problemen, bijvoorbeeld in de sociaal-communicatieve ontwikkeling. 

In deze studie worden jongere broertjes en zusjes opgevolgd van de leeftijd van 5 maanden, tot de leeftijd van 36 maanden. Op die manier wordt hun ontwikkeling van nabij gevolgd en kunnen ouders eventuele bezorgdheden bespreken.

Meer informatie vind je in de folder.

Autisme chat

Open Chat