Het Raster vzw - Hoe kunnen wij helpen?

Wat doen we?

Het Raster biedt mobiele (de begeleider komt bij jou aan huis) en ambulante begeleiding (de begeleiding gaat door op de dienst). Begeleidingen kunnen ook in groep. Daarnaast zijn er nog een aantal andere vormen van ondersteuning. Zie hier voor meer informatie.

 

Hoe kan ik gebruik maken van de begeleiding?

De begeleiding van Het Raster wordt georganiseerd binnen de rechtstreeks toegankelijke en de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp.

De rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)
Dit kan voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Je moet hiervoor niet ingeschreven zijn bij het VAPH.

 

De niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH)
Dit kan voor kinderen, jongeren en volwassen.
Als je minderjarig bent, heb je een jeugdhulpverleningsbeslissing nodig van de Intersectorale Toegangspoort (ITP) of een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB).
Als je meerderjarig bent, heb je een Persoonsvolgend budget (PVB) nodig.
Je kan hierover meer lezen op www.vaph.be.

 

 

Autisme chat

Open Chat