Het Raster vzw - Giften en Legaten

Het Raster ontvangt subsidies via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Deze subsidies zijn niet geheel kostendekkend en bieden weinig ruimte voor vernieuwende projecten. We zijn dan ook heel blij met extra financiële steun. Steunbedragen worden steeds integraal ingezet voor nieuwe projecten. 

 Zo willen we onder meer een belevingsfilm maken voor kinderen met autisme en hun ouders. We willen dit doen in samenwerking met een professioneel bedrijf, zodat de film mogelijk ook op nationale media kan worden getoond. We zijn ook volop aan het werk aan een eigen belevingsparcours voor mensen met autisme en ook daar zullen we in zee gaan met een professionele uitgever, zodat het eindproduct, waar dan andere organisaties mee aan de slag kunnen, aan alle kwaliteitseisen voldoet. Verder hebben we het plan opgevat om in samenwerking met gemeentes uit Vlaams-Brabant en Antwerpen een auti-vriendelijke, auti-inclusieve speelpleinwerking op te zetten. Ook hiervoor zullen we ondersteunend materiaal ontwikkelen. Allemaal initiatieven dus waarmee we de participatie van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in onze Vlaamse samenleving nog hopen te verbeteren.

Wie graag een financiële bijdrage wil leveren kan een vrije gift doen op het rekeningnummer BE57 7350 0361 3135 (BIC:KREDBEBB). Een gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar is. Het bedrag moet wel rechtstreeks gestort worden van de betrokken sponsor naar Het Raster vzw wil je hiervan gebruik maken.

In naam van alle medewerkers en leden van de Raad van Bestuur danken wij u voor uw steun!

Autisme chat

Open Chat