Het Raster vzw - Missie en Visie

Een kwaliteitsvol leven in een open samenleving voor elke persoon met autisme en zijn omgeving.

Dat is wat we met onze begeleiding willen nastreven. In Het Raster vertrekt elke hulpvraag vanuit de problematiek autisme. Het doel van de begeleiding is dat iedereen het gevoel heeft dat het beter gaat en dat je meer controle hebt over je leven. We kijken samen met jou wat hiervoor nodig is.

Hoe proberen we dit te bereiken?

  • We vertrekken vanuit jouw hulpvraag of die van je omgeving.
  • We proberen jouw mogelijkheden en die van je omgeving te versterken.
  • We hebben vertrouwen in jou en hopen dat jij dat ook in ons hebt.
  • We hebben respect voor de persoon die je bent, je eigen keuzes, je levensovertuiging, je waarden en normen. Tegelijkertijd letten we er op dat dit de werking van de dienst en het leven van de anderen niet stoort.
  • We nemen niets van jou over. Alle beslissingen en verantwoordelijkheden blijven bij jou. De begeleider geeft je raad zodat je zelf de beste beslissingen kan nemen.
  • We zijn gespecialiseerd in autisme.

Autisme chat

Open Chat