Het Raster vzw - Privacy en Beroepsgeheim

Het Raster hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en aan het respecteren van jouw privacy. In deze richtlijn willen we jou op een heldere en transparante manier informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het spreekt voor zich dat wij heel voorzichtig omgaan met deze gegevens en ze op een veilige en respectvolle manier beheren.

Het Raster houdt zich te allen tijde aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

In bijlage vindt u ons privacybeleid.

 

 

Autisme chat

Open Chat